Irritation i ögat – så tar du hand om röda, irriterade ögon

Har du röda ögon? Röda, irriterade ögon är vanligt förekommande och kan ha många olika orsaker. I de flesta fall beror rodnaden på att blodkärlen i ögonvitan vidgats eller brustit. Det gör ögonen röda och irriterade och man kan vakna med igenklibbade ögon. Om ett blodkärl har brustit uppstår ett tydligt blodrött område i ögonvitan. Längre ner kan du lära dig om vad du kan göra själv för att minska irritation, rodnad och svullnad.

Varför får man röda ögon?

Röda ögon kan uppkomma av många olika anledningar; allergi, skräp i ögat, ögoninflammation och torra ögon. Vanligast är att ögat blir rött när ett eller flera blodkärl i ögats bindhinna brister eller vidgas. Men även en inflammation i ögat, eller en ytlig blödning kan göra ögat rött. Du kan dessutom få röda ögon av en vagel eller en infektion till följd av virus eller bakterier.

Röda ögon kan vara torra ögon

Ögonen blir lätt irriterade och röda när de är torra. Många gånger beror detta på att den så kallade tårfilmen, som är fuktlagret ytterst på ögat, är i obalans. Rodnad kan också uppstå när de så kallade Meibomska körtlarna, som tillför ett lager av fett längst ut på tårfilmen, inte smörjer ögat som de ska. Då uppstår friktion mellan ögat och ögonlockets insida, vilket irriterar ögats yta. Klåda, sveda och rodnad uppstår. Du kan läsa mer om hur du behandlar torra ögon här.

Andra orsaker till röda ögon:

 • Ögoninflammation, konjunktivit eller bindhinnekatarr
 • Ögonlocksinflammation i kanten av ögonlocket
 • Torra ögon som inte behandlas
 • Ögonbesvär till följd av allergier (kan ge rinnande, kliande, svullna och röda ögon)
 • Skräp i ögat
 • Irritation till följd av vind, rök eller kosmetika
 • Vagel i ögat
 • Kontaktlinser

Om ett ytligt kärl i ögat brister kan det se ganska dramatiskt ut, med mycket rött i ögat. Det kan orsakas av alltifrån hosta, till fysisk ansträngning eller en skada i ögat. I de allra flesta fall är det dock helt ofarligt och synen påverkas inte. Blödningen försvinner dessutom av sig själv inom ungefär två veckor.

Ögoninflammation (konjunktivit)

Röda ögon eller klåda i ögonen är ofta de första tecknen på ögoninflammation. Ofta utlöses inflammationen av en förkylning. När du har en ögoninflammation bildas ofta var i ögonlockskanten, vilket gör att du kan vakna med igenklibbade ögon. Ögoninflammation innebär att du har fått en inflammation i ögats bindhinna. I de allra flesta fall är orsaken ett virus, men även allergier och bakterier kan orsaka inflammationen.

Vad kan man göra för att minska besvären?

För att minska besvären kan du tvätta ögonlock och ögonfransar med en bomullspad och ljummet vatten ett par gånger om dagen. Det finns dessutom receptfria läkemedel och produkter, såsom BlephaCura, som lindrar besvären.

Röda ögon på grund av virus och infektion

Om ögoninflammationen är orsakad av ett virus går den över av sig själv inom fem till tio dagar. Även bakteriella ögoninflammationer försvinner i normalfallet av sig själva inom två veckor. Ibland finns dock anledning att behandla de sistnämnda med antibiotika.

Många gånger orsakas röda ögon som rinner av en virusinfektion och det är inte ovanligt att en förkylning är den utlösande faktorn. Infektionen brukar starta i ett öga, men oftast blir båda ögonen infekterade inom några dagar. I de flesta fall behövs ingen behandling, utan besvären går över av sig själva när infektionen går över.

Ögonlocksinflammation (Blefarit)

Röda ögon kan uppstå på grund av en inflammation i det övre och/eller det undre ögonlockets kanter. Symptom på ögonlocksinflammation:

 • Röda ögon och röda, svullna ögonlockskanter
 • Det kliar och skaver i ögat
 • ”Skorpor” kan uppstå i ögonfransarna

 

Vad kan man göra för att minska besvären?

För många är besvären återkommande och behandlingen kan bli långdragen. Men det finns flera saker du kan göra själv för att minska besvären och förhindra att de uppkommer. Viktigast är att rengöra ögonlockskanterna regelbundet men även massage och värmebehandling av ögonlocken är centrala delar av behandlingen.

Ögonlocksinflammation kallas även blefarit. Du kan lära dig mer om symptom och behandling av blefarit här.

Vagel i ögat

Om du får en vagel i ögat kan den skava mot ögat och göra att ögonlocket blir rött, svullet och ömt. En vagel är en talgkörtel som blivit inflammerad och den försvinner oftast inom någon vecka genom att den spricker.

Vad kan man göra för att minska besvären?

Det finns flera sätt som du kan behandla en vagel på. Prova att massera ögonlocket med en varm fuktad kompress eller bomullspad. Det finns också receptfri ögonsalva som kan lindra om det skaver.

Allergier

Många gånger orsakas röda ögon av allergier såsom pollenallergi, damm, kvalster eller pälsdjur. Allergier brukar ge upphov till följande ögonbesvär och symptom:

 • Klåda i ögonen
 • Röda ögon
 • Rinnande ögon

 

Vad kan man göra för att minska besvären?

Om du har möjlighet, undvik miljöer som utsätter dig för det du är allergisk mot. Det finns också ett flertal receptfria läkemedel mot allergiska ögonbesvär.

Röda ögon av kontaktlinser

Om du använder linser kan det uppstå irritation i ögat om du har haft linserna i ögonen för länge. I normalfallet ligger ingen allvarlig infektion bakom och det brukar räcka med att ta ut linserna och sätta i nya när besvären lagt sig. Dock medför linsanvändning ökad risk för infektion i hornhinnan (keratit).

Om dina ögonbesvär beror på att du har fått in skräp eller bakterier i ögat kan du minska besvären med hjälp av ögondroppar eller ögonsalva. Du bör kontakta en optiker om du får svårare besvär såsom att din syn påverkas eller att det bildas var i ögat.

Irit, eller regnbågshinneinflammation

Irit, eller regnbågshinneinflammation kan ge ett värkande rött öga, ljuskänslighet, ökat tårflöde och måttlig synnedsättning. Om du misstänker att du har drabbats av irit ska du kontakta vården för diagnos och behandling.

När ska man uppsöka sjukvården?

De flesta som får röda ögon behöver inte söka vård utan besvären brukar gå över av sig själv. Men har man haft besvär en längre tid som inte går över trots egenvård i hemmet kan det vara en god idé att kontakta sjukvårdsupplysningen eller sin vårdcentral.  Vid rött öga i kombination med smärta och nedsatt syn bör man alltid söka vård omedelbart.