Rinnande ögon – varför rinner ögonen och vad kan man göra åt det?

Att ögonen rinner lite ibland är helt normalt. Inte minst när det blåser och är kallt utomhus. Men för vissa kan det bli mycket tårar och detta upplevs ofta som besvärande och problematiskt. Och har man kroniskt rinnande ögon, även inomhus, kan man behöva söka vård hos en ögonspecialist för att få en anpassad behandling.

Varför rinner ögonen?

Rinnande ögon är vanligast hos äldre men förekommer i alla åldersgrupper, inte minst om man arbetar mycket framför en datorskärm. Paradoxalt nog är ofta orsaken till besvären att man har torra ögon. Det är inte farligt att ha rinnande ögon men det kan vara nog så besvärligt och även ha en påverkan på vardagen.

Rinnande ögon är vanligt förekommande och har många olika orsaker. Det kan handla om att du har fått skräp i ögat som gör att tårar bildas. Då hjälper tårvätskan ögat att transportera bort skräp och främmande ämnen. Ögonen kan också bli rinniga om du vistas länge i dammig eller rökig miljö. Tårarna är helt enkelt ögats skyddande hinna mot omvärlden. Men rinner ögonen av tillsynes okänd anledning kan det vara en god idé att ta reda på orsaken. En ögonspecialist kan ofta hjälp till med en individanpassad behandling.

Vanliga orsaker till rinnande ögon

De vanligaste orsakerna till rinnande ögon är att det antingen är stopp i tårkanalen som skall hjälpa till att dränera bort överflödig mängd tårar, eller att det bildas mer tårvätska än normalt. Det i sin tur kan vara en följd av bland annat torra ögon, fel i tårvätskans sammansättning, bindhinnekatarr, allergier eller ögonlocksinflammation.

– Rinnande ögon är ofta torra ögon

När ögonen är torra producerar kroppen tårvätska för att smörja och fukta ögat. Om ögat fungerar normalt återfuktas det på detta sätt, utan att det rinner. Men om torrheten beror på att ögat har svårt att bevara fukten, vilket är mycket vanligt, rinner det. Det beror bland annat på att ögats yttersta skikt, det så kallade lipidskiktet, som stänger inne fukten, är trasigt och läcker.

Lipidskiktet består av fettpartiklar, så kallade lipider, som ligger allra längst ut på ögats tårfilm. När lipiderna är för få, eller av dålig kvalitet, bildas mikroskopiska sprickor i lipidskiktet genom vilka tårvätskan läcker ut och avdunstar. Resultatet är att ögonen rinner.

Vid torra ögon räcker det därför ofta inte att fylla på med vätska i form av ögondroppar som enbart innehåller tårersättning. Det blir lite som att fylla på vatten i en spann med hål i. Istället behöver du hjälpa lipidskiktet att hålla inne vätskan. För det behövs ögondroppar eller ögonspray som tillför lipider (som Tearsagain lipidspray). Tearsagain tillför extra lipider som bidrar till att behålla fukten i ögat genom att minska avdunstning. Du kan läsa mer om hur lipidspray kan hjälpa till vid rinnande ögon här.

 

– Rinnande ögon på grund av allergi

Även allergier kan ge röda, rinnande ögon. Allergier kan uppstå under livets gång, i samband med att kroppen förändras. Underliggande allergier kan också blossa upp om du byter miljö. Så om du upplever att dina ögon blir rinniga och röda i samband med exempelvis byte av arbetsmiljö eller bostad bör du undersöka om du har allergier som du inte känner till sedan tidigare. Allergier kan också utlösas av att någon i din närhet har skaffat nytt husdjur.

 

– Ögonlocksinflammation

Även ögonlocksinflammation, som också kallas blefarit, kan ge röda och rinnande ögon. Inflammationen i sig är oftast helt ofarlig, men kan ge besvär i form av rodnad, svullna ögonlock, klåda, skav och ökat tårflöde. Inflammationen gör att de små fettproducerande körtlar som sitter i ögonlockskanten, de så kallade Meibomska körtlarna, täpps igen. När körtlarna är igentäppta fungerar inte ögats smörjning som den ska, vilket kan leda till att ögonlockskanterna blir än mer irriterade och drar till sig bakterier vilket i sin tur förvärrar tillståndet. Du kan lindra besvären genom att badda ögonlocken med bomullspads fuktade med BlephaCura, vår rengöringsprodukt för lindring och behandling av ögonlocksinflammation. Läs mer om symptom och behandling av blefarit här.

 

– Bindhinnekatarr

En annan orsak till rinnande ögon är så kallad bindhinnekatarr. Enkelt uttryck är det en irritation eller infektion i den vita delen av ögat, bindhinnan, som kan utlösas av virus, bakterier, allergier, skräp i ögat eller kemikalier. Vid bindhinnekatarr blir ögat ofta kraftigt rött och vattnigt, eller vätskande. Om du får dessa symptom ska du kontakta läkare för undersökning och behandling.

 

Övriga orsaker till rinnande ögon

 

Inåtvänt ögonlock

När det nedre ögonlocket och ögonfransarna vänder sig inåt kallas det för entropion. Det innebär att ögonlockets kanter och ögonfransar skaver mot ögats yta vilket irriterar ögat och kan ge rött öga och ökat tårflöde. Entropion är vanligast hos äldre och uppstår främst till följd av slapphet i ögonlocksvävnaden och hudsjukdomar. Dock kan även yngre drabbas i samband med brännskador och kroniska inflammationer i ögat.

 

Utåtvänt ögonlock

Ögonlocket kan också vändas utåt, vilket kallas för ektropion. Oftast är det det nedre ögonlocket som vänder sig utåt, vilket gör att ögat rinner. Ektropion är i sig ofarligt, men kan leda till andra besvär som blefarit eller konjunktivit (inflammation i ögats bindhinna som ger rött öga och irritation).

Vem drabbas av rinnande ögon?

Besvär med ständigt rinnande ögon drabbar främst äldre. Med ökad ålder blir nämligen kvaliteten på tårvätskan sämre, vilket försämrar ögats förmåga att behålla sin naturliga fuktighet. Då får ögat gå på högvarv för att producera ny tårvätska, vilket i många fall gör att ögonen rinner.

Behandling av rinnande ögon

Det är inte alltid nödvändigt att behandla rinnande ögon. Det beror på hur allvarligt problemet är och – inte minst – vad som är orsaken. Så kontakta en ögonläkare eller din vårdcentral om du tror att du behöver behandling.

Ögondroppar för rinnande ögon?

I många fall rinner ögat för att det är torrt. I dessa fall är en bra hjälp att använda en ögonprodukt som innehåller lipider (som Tearsagain lipidspray). Dessa produkter minskar avdunstningen från ögat och finns att köpa receptfritt hos apotek och utvalda optiker.
 

Så, vilka är de bästa ögondropparna för rinnande ögon?

Svaret beror, såklart, på varför ögonen rinner. Men om de rinner för att de är torra kan ögondroppar och spray som innehåller lipider hjälpa för att förbättra ögats förmåga att hålla inne fukten. Då kan Tearsagain lipidspray vara till hjälp. Om du vill veta mer om hur Tearsagain fungerar och hur det kan hjälpa vid rinnande ögon, klicka här.