Blefarit

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten. Människor i alla åldrar kan drabbas, men tillståndet är vanligast hos äldre. Det finns olika typer av blefarit men symptomen är ofta likartade.

 • Symptom på blefarit

  Symptom på blefarit

  Blefarit kommer ofta smygande och de typiska besvären uppkommer gradvis under tidens gång. Vanliga symptom är:

  • röda och svullna ögonlockskanter
  • variga och kladdiga ögon
  • sveda, klåda och grusighet
  • torrhetskänsla

  Ögonen kan också kännas trötta och rinniga och man kan få ökad ljuskänslighet och synstörningar. Ofta bildas det även små skorpor i ögonfransarna.

  Läs mer om symptomen här.

 • Orsaker till blefarit

  Orsaker till blefarit

  Det finns flera orsaker till blefarit. En vanlig orsak är att de fettproducerande körtlarna i ögonlockskanten (de Meibomska körtlarna) är igentäppta. Detta tillstånd kallas Meibomian Gland Dysfuction (MGD).

  Blefarit kan också vara orsakad av bakterier, mjälleksem eller en speciell sorts kvalster. I de senare fallen leder i stället inflammationsprocessen till igentäppta Meibomska körtlar, vilket i sin tur förvärrar tillståndet.

  Läs mer om orsakerna till blefarit här.

 • Behandling av blefarit

  Behandling av blefarit

  Syftet med behandlingen är att motverka inflammationen. Oavsett om blefariten är orsakad av MGD, bakterier, mjälleksem eller av kvalster, är grunden för behandling rengöring av ögonlockskanterna.

  Även värmebehandling och ögonlocksmassage är viktiga komponenter i behandlingen. Om inflammationen inte dämpas med hjälp av dessa åtgärder bör man vända sig till
  en läkare som kan rekommendera andra behandlingsalternativ.

  Läs mer om behandling av blefarit här.

Vilken Tearsagain ska jag välja?

Tearsagain finns i tre olika varianter. Lipidspray som förhindrar avdunstning av vätska. Ögondroppar som tillför vätska och BlephaCura som rengör ögonlockskanterna och lindar vid inflammation.