Färgblindhet (Dyschromatopsia) beskrivet. Testa dig själv här

Färgblindhet (på latin: Dyschromatopsia) är en ärftlig ”sjukdom”, som påverkar ögonens förmåga att se skillnad på olika färger. Färgblindhet är inte detsamma som att du är blind, eller att du endast ser världen i svart/vitt. Det betyder att du inte kan se 2 eller flera färger när de är tillsammans.

Den vanligaste formen för färgblindhet är röd-grön färgblinda, men det finns också enstaka färgkombinationer som några människor inte kan se. Till exempel gul-blå färgblindhet.
Den ovanligaste formen för färgblindhet är total färgblindhet, som är extremt ovanligt.
Ärftlig färgblindhet är mera framträdande hos män än hos kvinnor. Amerikanska undersökningar visar att upp till 8% av männen lider av färgblindhet, medan det endast drabbar mindre än 1% kvinnor.
Färgblindhet kan också uppstå, som en reaktion av andra sjukdommar, som till exempel Parkinsons och grå starr. Dessutom kan färgblindhet förekomma som en biverkning av enstaka mediciner. Det är till exempel känt att vissa typer av medicin mot epilepsi kan leda till färgblindhet.

Typer av färgblindhet

Som nämnt är den vanligaste formen av färgblindhet röd-grön färgblindhet.
Enligt Wikipedia finns det följande typer av färgblindhet:

• Anormal trikomasi/trikomatopsi (även kallat för Färgsvaghet)
• Protanomali – Rödsvaghet (1% av alla män)
• Deuteranomali – Grönsvaghet (5% av alla män)
• Dikromasi/dikromatopsi (Färgblindhet)
• Protanopi – Rödblindhet (1% av alla män)
• Deuteranopi – Grønblindhed (1% af alle mænd)
• Tritanopi – Blåblindhet (mycket ovanligt)
• Akromatopsi – Total färgblindhet (mycket ovanligt)

Exempel på färgblindhet

Här nedanför har vi samlat några olika exempel på hur en person som är färgblind ser Google logos och Andy Warhols världsberömda målning av Marilyn Monroe. Exemplen visar hur en normalt seende person ser logot och målningen, samt hur en färgblind person ser logot och målningen.

Färgblindhet – Diagnos

Färgblindhet diagnostiseras av din ögonläkare med hjälp av ett enkelt visuellt test, som kallas för Ishiharas Färgtavlor.
Testet består av 24 olika tavlor, som var och en ”döljer” ett motiv eller ett nummer. Här nedanför har vi några olika exempel.
Klicka på bilderna för att öppna galleriet och pröva för att se om du kan tyda dem allihop.

Färgblindhet – Behandling

Förutom grå starr-operation finns det ingen känd behandling för personer med färgblindhet.
Däremot kan man arbeta på att känna igen mönster, så man får en bättre känsla av färger. Till exempel för trafikljus.