Orsaker till torra ögon – varför får man torra ögon?

Varför får man torra ögon? Vad beror det på och vilka är de vanligaste orsakerna? Till att börja med är det viktigt att tänka på att det finns många olika saker som kan ge upphov till torra ögon. Det kan röra alltifrån miljön man vistas i, till sjukdomar, livsstil och medicinering.

Orsaker till torra ögon

 

  • Ålder: många får besvär med torra ögon när de blir äldre. Detta beror på att tårvätskan minskar och får sämre kvalitet med åldern.
  • Fysiska orsaker: stopp eller störningar i tårkanalerna eller i fettkörtlarna samt sår eller ärr under ögonlocket eller i ögonlockskanterna.
  • Klimakteriet/menopaus: många kvinnor får torra ögon i klimakteriet till följd av östrogenbrist.
  • Medicinering och läkemedel: ibland kan torra ögon uppstå vid användning av läkemedel såsom antidepressiva, näsdroppar, p-piller, betablockerare, antihistaminer och blodtrycksmediciner.
  • Sjukdomar: torra ögon kan även orsakas av sjukdomar, som Parkinsons, diabetes, lupus, reumatoid artrit och Sjögrens syndrom.

 
 

  • Skärmanvändning: torra ögon kan uppstå om man sitter för länge framför datorn, då vi blinkar mer sällan, vilket gör att ögat inte smörjs som det ska.
  • Miljö: torra ögon kan också orsakas av att man vistas i torr inomhusmiljö samt i miljöer med luftkonditionering. Även varma, rökiga eller dammiga miljöer kan leda till torra ögon.
  • Linser: felaktig användning av kontaktlinser, eller långvarig linsanvändning.
  • Kirurgi: det finns även exempel på att ögonlaserkirurgi eller kosmetisk ögonkirurgi har orsakat torra ögon.
  • Vitaminbrist: ögontorrhet kan även orsakas av A-vitaminbrist.

Hur fuktas ögonen och varför blir de torra?

 
En av de vanligaste orsakerna till att man får torra ögon är att ögats förmåga att behålla sin egen fukt är nedsatt, vilket även kallas tårfilmsdysfunktion.

För att förstå varför ögonen blir torra är det viktigt att förstå hur ögat fungerar och hålls fuktigt. Det är nämligen när detta inte fungerar som vi får torra ögon.

På ögats yta ligger ett tunt lager som består av vätska, slem och fett. Lagret kallas för tårfilm och vätskan innehåller bland annat salt, glukos, protein och fett (lipider) som utsöndras från olika körtlar.

 
 
Tårfilmen smörjer ögat, håller det fuktigt och att förhindrar uttorkning.  Det yttersta skiktet av tårfilmen består av ett mikroskopiskt tunt lager av fettpartiklar, eller lipider, som kallas för lipidskiktet. Lipiderna produceras av fettkörtlar (de så kallade meibomska körtlarna) som finns i ögonlockskanten.

Varje gång vi blinkar sprids tårvätska och lipider över ögats yta och blir till ny tårfilm. Tårfilmen hjälper ögat att transportera bort skräp och ser till att ögonlocket kan glida lätt över ögonen.

Torra ögon uppstår när detta inte fungerar som den ska, vilket beror på att tårfilmen är trasig eller i obalans. När detta är fallet släpper ögonen ifrån sig för mycket fukt, vilket leder till torra ögon. För åtta av tio beror ögontorrhet på just detta.

Hur vanligt är det med torra ögon?

 
Torra ögon är en relativt vanlig åkomma. Det uppskattas att ungefär 10-20 % av befolkningen drabbas någon gång i livet. Ögontorrhet är vanligare i den äldre delen av befolkningen men även yngre kan drabbas, inte minst om man arbetar mycket vid en datorskärm eller bär kontaktlinser.

 
 
Många fler upplever dock symptom på torra ögon, såsom sveda, klåda och röda ögon. Mellan 50% och 80% av de som arbetar vid en datorskärm upplever något av symptomen. I många fall får man endast mindre obehag och besvär, men torra ögon kan också i vissa fall vara smärtsamt samt påverka livskvalitén.

Vilken Tearsagain ska jag välja?

Tearsagain finns i tre olika varianter. Lipidspray som förhindrar avdunstning av vätska. Ögondroppar som tillför vätska och BlephaCura som rengör ögonlockskanterna och lindar vid inflammation.