Blefarit: orsaker, symptom och behandling

Misstänker du att du har drabbats av blefarit, eller ögonlocksinflammation? Här lär du dig känna igen orsaker och symptom samt får veta mer om hur du gör för att bli av med besvären.

Vad är blefarit?

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten. Människor i alla åldrar kan drabbas, men tillståndet är vanligast hos äldre samt hos de med torr och känslig hud. Det finns två olika typer av blefarit: främre blefarit och bakre blefarit (se nedan). Symptomen är ofta likartade.

Symptom på blefarit

Vanliga symptom vid blefarit är röda och svullna ögonlockskanter, variga och kladdiga ögon, sveda, klåda, grusighet och torrhetskänsla i ögonen. Ögonen kan också kännas trötta och rinniga och man kan få ökad ljuskänslighet och synstörningar. I många fall bildas det även små skorpor i ögonfransarna. Åkomman kommer ofta smygande och symptomen uppkommer gradvis. Det är inte ovanligt att sjukdomshistorien sträcker sig tillbaka i veckor eller månader.

Orsaker till blefarit

Varför får man blefarit? Det finns flera olika orsaker. Vid bakre blefarit, som är den vanligaste formen av blefarit, är de fettproducerande körtlarna (meibomska körtlarna) som finns i det övre och undre ögonlocket inflammerade. Orsaken till inflammationen beror oftast på ett tillstånd som kallas MGD eller Meibomian Gland Dysfunction.

Vid främre blefarit drabbar inflammationen snarare huden runt ögonlockens kanter och området runt basen av ögonfransarna. Främre blefarit orsakas av hudbakterier (stafylokocker), mjälleksem (seborroisk dermatit) eller kvalster (Demodex).

Vad är Meibomian Gland Dysfunction (MGD)?

För att ögat och hornhinnan skall må bra behöver vi ha en väl fungerande tårfilm. Tårfilmen består av mucin (slem), vätska och fett. Mucinet håller fast tårfilmen mot hornhinnan, vätskan tillför näringsämnen samt syre, och fettet smörjer ögat samt håller kvar vätskan så att den inte avdunstar.

Det viktiga fettet kommer från de Meibomska körtlarna som sitter längs ögonlockskanterna. Vi har cirka 70 körtlar per öga och de producerar en lättflytande olja (kallas meibom eller lipider) som lägger sig ytterst på tårfilmen varje gång vi blinkar.

Ibland fungerar inte de de meibomska körtlarna som de ska. Man talar då om ett tillstånd som heter Meibomian Gland Dysfunction, som förkortas MGD. MGD är mycket vanligt förekommande och faktiskt den vanligaste orsaken till torra ögon. MGD innebär att man har en kronisk störning i de Meibomska körtlarna. Störningen visar sig ofta som igentäppta körtlar och kanaler, men det kan också innebära att de lipider som kommer ut är av dålig kvalitet.

 

Om en eller flera körtlar är igentäppta en längre tid produceras det allt mindre fett och till slut kan körteln helt sluta att fungera. Utan den smörjande oljan blir ögonen och ögonlockskanterna irriterade och inflammerade och det är detta tillstånd som kallas blefarit. Eftersom MGD och blefarit är så tydligt sammankopplat används ibland begreppen synonymt.

Vissa är mer benägna att få MGD än andra, men problemen kan uppstå eller förstärkas av bland annat åldrande, hudsjukdomar, hormonförändringar, läkemedel, kosmetika och hygienprodukter. Även livsstilsfaktorer som kosthållning och rökning påverkar. Dessutom kan en del sjukdomstillstånd (så som reumatism, sköldkörtelsjukdomar och diabetes) ge upphov till MGD.

Har man MGD är det tyvärr kroniskt, men med rätt åtgärder går det att hålla besvären i schack och förhindra att tillståndet förvärras.

Hur diagnostiseras och behandlas blefarit?

Hur vet man om man har blefarit och vilka behandlingsalternativ finns? Här lär du dig mer om diagnosen blefarit och vilken behandling som gör att du blir av med besvären.

Diagnosen blefarit

Diagnosen blefarit bör ställas av ögonspecialist efter att ha tagit del av personens sjukdomshistoria och gjort en noggrann undersökning.

Kan man bli av med blefarit?

Blefarit beror ofta på Meibomian Gland Dysfunction, eller MGD. MGD kan inte botas däremot kan man med olika behandlingar minska eller ta bort symptomen helt. Men det finns även andra orsaker till blefarit så det gäller att hitta vad besvären beror på, för att kunna behandla på ett effektivt sätt.

Behandling av blefarit

Oavsett vad blefariten är orsakad av är grunden för behandling alltid rengöring av ögonlockskanterna och körtlarna. Även värmebehandling, ögonlocksmassage och återfuktning av ögonytan är viktiga delar av behandlingen.

Behandlingsresultatet är ofta beroende av patientens uthållighet och tålamod. Daglig rengöring av ögonlockskanterna är A och O för att få ett lyckat resultat. Det kan även vara lämpligt att använda ett konserveringsmedelsfritt tårsubstitut eller en lipidspray för att få lindring vid torra ögon. Man bör dessutom undvika kontaktlinser och ögonsmink när man har besvär.

Nedan går vi igenom hur det går till när man behandlar blefarit.

1. Rengöring av körtlar och ögonlockskanter

En viktig del vid behandling av blefarit är att rengöra körtlar och ögonlockskanter. På så sätt tar man bort talg som fastnat i körtelporerna samt talg och hudflagor som finns i ögonlockskanten. Det är viktigt att rengöringen utförs dagligen och kontinuerligt, annars finns det risk att körtlarna blockeras igen.

Om man följer detta kan man förvänta sig en förbättring av symptomen inom tre till fyra veckor. Det finns dock risk att besvären snabbt kommer tillbaka om behandlingen avslutas i förtid.

Tips: undvik rengöringsprodukter som innehåller tensider, såsom babyschampo, då dessa skadar lipidskiktet i tårfilmen och kan förvärra problemen.

 

Så gör du

Talgen i den igentäppta körteln påminner om smör, den blir flytande när den värms upp. För att underlätta behandlingen bör du därför värma upp ögonlockskanterna. Uppvärmningen kan ske på olika sätt, och man kan välja det sätt som passar bäst:

  • Varma fuktiga kompresser som läggs över ögonen i cirka två minuter. Man kan använda rena tvättlappar, som värms upp kort i mikrovågsugn eller med hjälp av vatten från en vattenkokare. Obs: vattnet skall vara varmt men ej hett, det ska inte kännas brännande mot ögonlocken.
  • Gelmasker som värms antingen i vattenbad eller i mikrovågsugn. Dessa finns bland annat att köpa på välsorterade apotek eller hos optiker. Fuktiga bomullspads läggs över ögonen, varpå man lägger på den varma masken och låter den ligga i 7–10 minuter.
  • Efter uppvärmningen kan man massera ut det uppmjukade fettet. Stryk upprepade gånger lätt med fingret på det övre och nedre ögonlocket i horisontell riktning.

 

Hur ofta ska man rengöra ögonlockskanterna?

Under de första fyra veckorna bör man utföra behandlingen morgon och kväll. Efter det bör man uppleva en förbättring, även om inte besvären försvunnit helt. Därefter kan man oftast minska behandlingsfrekvensen till en gång per dag. Men om besvären trots regelbunden och långvarig behandling kvarstår, eller ökar, bör man tillsammans med till exempel en ögonläkare eller annan vårdgivare överväga en annan typ av behandling.

 

Vilken rengöringsprodukt ska man använda?

Det kan vara en bra idé att välja rengöringsprodukt för ögonlockskanterna i samråd med din vårdgivare. Det finns bland annat lotion, vätska, gel och engångsservetter. BlephaCura är ett exempel på en rengöringsvätska som används vid blefarit, du kan läsa mer om BlephaCura här.

 

2. Återfuktning av ögonytan

En annan viktig del vid behandling av blefarit är att återfukta ögonytan. Besvären kan lindras med tårersättningsmedel. Det finns flera olika varianter att köpa på apotek eller hos optiker där produkterna i Tearsagain-familjen är några exempel. Innan ögonlockskanterna och tårfilmen har återhämtat sig är det lämpligt att man på dagen använder tårersättningslösning och på natten mer trögflytande lösningar som droppar, gel eller salva.

 

Hjälper det alltid med rengöring och återfuktning?

Rengöring och återfuktning räcker i de allra flesta fall. I vissa fall kan man dock behöva komplettera med behandlingen med läkemedel, såsom antibiotika eller kortisoninnehållande produkter.

 

Sammanfattning

Blefarit är en vanlig åkomma som främst beror på nedsatt funktion i de Meibomska körtlarna och man kan med relativt enkla metoder bli helt besvärsfri eller få en långvarig lindring av symtomen. Men för att lyckas krävs tålamod och att man genomför rengöringsrutinerna regelbundet. Om du vill veta mer om hur du kan använda BlephaCura och Tearsagain för att mildra besvären, klicka här.

Vilken Tearsagain ska jag välja?

Tearsagain finns i tre olika varianter. Lipidspray som förhindrar avdunstning av vätska. Ögondroppar som tillför vätska och BlephaCura som rengör ögonlockskanterna och lindar vid inflammation.