Status över världens ögonsundhet och Vision 2020 mål

Det finns 7,17 miljarder människor i världen och 285 miljoner av dem lider av synproblem. 80% av fallen kunde lätt ha undvikits.

7 miljoner människor över hela världen blir blinda i år. De flesta pga. sjukdommar, som enkelt kunde förebyggas.

Kvinnor och äldre är den kategorin som lider mest av synproblem. Över 65% av alla synskadade är över 50 år och 2/3 av dom är kvinnor.

Över 90% av världens befolkning som lider av synproblem lever i u-länder. Afrika är den världsdel med flest synskadade i världen.

Grå starr

Grå starr ooch okorrigerade brytningsfel är de två vanligaste orsakerna till synproblem i världen.

Grå starr är den vanligaste orsaken till att människor i utvecklingsländer blir blinda. I ländet med hög inkomst gäller det åldersrelaterade Macular degeneration.

I USA och Storbritannien lider endast 5% av alla med synproblem av grå starr – Jämfört med chockerande 65% i Afrika.

3-världens länders befolkning lider av synproblem pga. bristen på ögonläkare och avsaknad av infrastruktur som hindrar folk eller läkare från att mötas.

En operation för grå starr tar omkring 10 minuter och kostar ca 300 kr. Men grå starr är trots det orsaken till 49% av alla fall med folk som blir blinda, pga. avsaknad av optiskt bistånd och dålig infrastruktur.

18% av alla synskadade i världen lider av okorrigerade brytningsfel, som resulterar i ”dimmig” syn.

18% (WHO uppskattar antalet till att vara 37 miljoner människor) av synskadade lider av sjukdommen Onchocerciasis som också kallas för flodblindhet eller Robles syndrom, en sjukdom som beror på en rundorm som lägger ägg i människor och djur, och kan bo i kroppen i upp till 14 år. Sjukdommen sprids oftast via mygg.

En ren spann vatten kan hjälpa med att förhindra Trakom, en av de vanligaste orsakerna till blindhet i Afrika.

80 miljoner människor runt hela världen lider av Trakom. 99% afv dom lever i södra Afrika. 180 miljoner människor lever i områden där Trakom är mycket utbrett.
Det mänskliga utvecklings index (HDI – Human Development Index) klassificerar det socio-ekonomiska utvecklingen globalt. Indexet är baserat på förväntade levnadsålder, utbildning och bruttonational produkt. I länder med hög inkomst, som till exempelvis USA har en HDI på 0,937, medan Niger har en HDI på 0,304. Länder med låg HDI har den högsta koncentrationen av synskadade invånare.

Vision 2020

Vision 2020 är ett globalt initiativ, som vill eliminera “oundviklig blindhet”. Dvs. folk som lider av sjukdommar där det finns en känd behandlingsmetod som förhindrar blindhet.
Vision 2020 startades av World Health Organization (WHO) och International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), samt ett internationellt nätverk av NGO’er, organisationer och företag.

Vision 2020’s målsättning är att bota människor som lider av “oundviklig blindhet”. Dvs. folk som lider av sjukdommar där det finns en känd behandlingsmetod som förhindrar blindhet. Det uppskattas att kosta omkring 23,1 miljarder dollar för att uppnå målet.

Vision 2020 arbetar på att eliminera orsakerna till blindhet och förebygga den förväntade fördubblingen av synskadade i världen vid år 2020.

För att uppnå målen för Vision 2020 krävs det en stor investering inom sundhetssektorn och en växande arbetsstyrka som kan se och behandla patienterna.

En förbättring av tillgången till ögonlägare på världsplanen är ett absolut krav. Det betyder att det krävs en kraftig investering av antalet läkare och ögonläkare som kan behandla patienterna.
Det beräknas att det krävs investeringar inom ögonsundhet bland hög inkomstländer på ca. 252 miljoner dollar, medan i 3-världens länder krävs 56,6 miljarder dollar.

Ögonläkare

Det är en generell avsaknad av ögonläkare över hela världen. I Etiopien finns det bara 1 ögonläkare per 1 miljon invånare.
I Storbritannien finns det knappt 52 ögonläkare per 1 miljon invånare.

Sammanlagt krävs det för att bota och förebygga oundviklig blindhet i världen lite över 394,2 miljarder dollar. Det svarar till omkring 2.630 miljarder svenska kronor.